Menu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR SERWIS Sp. z o.o. w Łukowie.

Projekt poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR SERWIS Sp. z o.o. w Łukowie stanowi kompleksowe działanie termomodernizacyjne obejmujące budynek usługowo-biurowy przy ul. Międzyrzeckiej 73 oraz budynek usługowo-handlowo-magazynowy przy ul. Międzyrzecka 75.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań obejmujących: ocieplenie obiektu w tym ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę okien, świetlików, drzwi i bram zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemu wentylacji, instalację termostatów, zastosowanie automatyki pogodowej oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku. W ramach projektu powstaną także dwie miko instalacja fotowoltaiczne o mocy 39,96 kW każda. Zaplanowano także przebudowę instalacji suwnic na bardziej efektywną energetycznie.

Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Planowanymi efektami projektu będą: poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR SERWIS Sp. z o.o., dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja emisji pyłu PM10 oraz zastosowanie nowoczesnych systemów zarządzania energią w ramach projektu.

Wartość projektu: 2 076 317,97 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 098 456,64 PLN

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowane jest zakończenie realizacji inwestycji w dniu 31.12.2018 r.

Zapytania ofertowe

13.04.2017

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wymianę drzwi i bram w budynku usługowo – biurowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 73 oraz w budynku usługowo – handlowo – magazynowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 75.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty (194 KB)

Wymianę instalacji CO wraz z wymianą kotłów gazowych w budynku usługowo – biurowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 73 oraz w budynku usługowo – handlowo – magazynowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 75

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty (205 KB)

31.03.2017

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu stropodachu pełnego z użyciem płyt ze styropapy o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK - powierzchnia całkowita ocieplanego stropodachu (ilość) - 2.104,80 m.kw.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty (197 KB)

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących świetlików na świetliki o współczynniku U=1,3W/m2*K - (łączna ilość wymienianych świetlików - 15 szt.) - łączna powierzchnia przeszkleń wymienianych świetlików - 185,50 m.kw.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty (200 KB)

21.03.2017

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian budynków metoda bezspoinową z użyciem płyt z rdzeniem ze styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04 W/mk - powierzchnia całkowita ocieplanych ścian (ilość) - 1 156.13 m2.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty (207 KB)

Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia

08.05.2017

Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, na:

Wymianę drzwi i bram w budynku usługowo – biurowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 73 oraz w budynku usługowo – handlowo – magazynowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 75.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Wymiana drzwi i bram (19 KB)

Wymianę instalacji CO wraz z wymianą kotłów gazowych w budynku usługowo – biurowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 73 oraz w budynku usługowo – handlowo – magazynowym zlokalizowanym w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 75

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Wymiana instalacji CO wraz z wymianą kotłów gazowych (20 KB)

18.04.2017

Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu stropodachu pełnego z użyciem płyt ze styropapy o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK - powierzchnia całkowita ocieplanego stropodachu (ilość) - 2.104,80 m.kw.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania ocieplenie stropodachu (27 KB)

Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących świetlików na świetliki o współczynniku U=1,3W/m2*K - (łączna ilość wymienianych świetlików - 15 szt.) - łączna powierzchnia przeszkleń wymienianych świetlików - 185,50 m.kw.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania wymiana świetlików (26 KB)

14.04.2017

Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian budynków metoda bezspoinową z użyciem płyt z rdzeniem ze styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04 W/mk - powierzchnia całkowita ocieplanych ścian (ilość) - 1 156.13 m2.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania ocieplenie ścian (27 KB)

O nas

Najlepsze nieruchomości dla Twojej działalności

Witamy na stronie internetowej firmy Dakar Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie.

Oferujemy lokale komercyjne na wynajem. Zaangażowanie kadry i bliska współpraca z najemcami, gwarantuje doskonałą jakość obsługi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu nieruchomości komercyjnych. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego.

Zespół Dakar Serwis Sp. z o.o.

Oferta

Nieruchomości dopasowane do Twoich potrzeb

lokale handlowe

1.lokale handlowe

lokale usługowe

2.lokale usługowe

lokale biurowe

3.lokale biurowe

biura do wynajęcia
lokale serwisowe wraz z kanałami technicznymi

4.lokale serwisowe

wraz z kanałami technicznymi
hale produkcyjne

5.lokale i hale produkcyjne

parking

6.parkingi

magazyny

7.powierzchnie magazynowe

Lokalizacje

Aktualnie dysponujemy wolnymi powierzchniami usługowymi i biurowymi w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 73-75.

Nieruchomości zlokalizowane są w północnej części miasta, ok. 1 km od centrum miasta.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się

  • budynki handlowe,
  • stacja paliw,
  • hotele,
  • restauracje,
  • budynki usługowe,
  • budynki produkcyjne,
  • obiekty magazynowe,
  • budynki mieszkalne,
  • parkingi,
  • place manewrowe.

Łuków to miasto powiatowe położone w województwie lubelskim, przy drogach krajowych nr 63 oraz nr 76, oraz drogach wojewódzkich nr 806, 807, 808, w odległości 100 km od granicy państwa z Białorusią. Przez Łuków przebiega kluczowy węzeł kolejowy. Łuków jest silnym ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, w którym ważny udział ma przemysł spożywczy (zakłady mięsne, zakład mleczarski, chłodnie, piekarnie), odzieżowy, obuwniczy, stolarki budowlanej, oraz maszynowy i metalowy. Na terenie gminy Łuków w miejscowości Łazy, uruchomiono Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”.

Kontakt

Działamy na terenie Łukowa

Polityka prywatności

Dane osobowe

Użytkownik strony proszony jest o podanie danych osobowych korzystając z formularza kontaktowego.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dakar Serwis Sp. z o.o.. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dakar Serwis Sp. z o.o. dla celów wykonania umowy, obsługi klienta i dla celów marketingowych. Dakar Serwis Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym, zgodnie z art. 23 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pełne informacje na temat polityki prywatności są dostępne w siedzibie firmy: Międzyrzecka 73, 21-400 Łuków. Na ten adres prosimy kierować wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych. Dakar Serwis Sp. z o.o. działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony prywatności.


Pliki cookie

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.